Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

Cứu Dữ Liệu Linux

Thiên Tân có thể phục hồi dữ liệu từ tất cả các thiết bị lưu trữ chạy trên hệ thống Linux, từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, đến các hệ thống Server phức tạp

Linux có hệ thống tập tin khác nhau bao gồm ReiserFS, ext2 và ext3. Với đầy đủ các thiết bị phòng Lab và kinh nghiệm làm việc trên hệ thống Linux. Hệ thống quản lý EXT hoàn toàn khác biệt với các định dạng của Windows như FAT và NTFS. Chúng tôi với những chuyên gia có khả năng can thiệp sâu vào thiết bị và trích xuất dữ liệu trên các hệ điều hành Linux

Các kỹ sư của chúng tôi sử dụng một phương pháp quét độc đáo, tự động nhận ra phân vùng bị mất, khối lượng, các tập tin và thư mục trên hệ điều hành Linux. Hỗ trợ các giao tiếp như USB / IDE / SATA / SCSI / SAS….

Với các lỗi chúng tôi thường can thiệp trên Linux như:
- Lost / Corrupted MBR
- Lost / Corrupted Super Block
- Lost / Corrupted Inode Table
- Deletion of Files & Folders
- Corruption in Root Directory
- Corrupt BGD (Block Group Descriptor)
- Bad sector, bad track 0, bad head
- Disk not recognize, not detect Bios
- Disk Clicking / sticking / scratching / freezing

Tỷ lệ dữ liệu cứu thành công tại Thiên Tân lên tới 95%. Khi dữ liệu/thiết bị không thể truy xuất chúng ta không nên cố gắng sử dụng các phần mềm hoặc cố can thiệp mà không chắc chắn những điều mình đang làm như vậy chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn (99% ổ cứng mà khách hàng tự bung ra không còn khả năng cứu được dữ liệu)

Hãy dừng sử dụng máy, thiết bị và liên hệ ngay với Thiên Tân để nhận được dịch vụ chuyên nghiệp
Cuu Du Lieu Thiên Tân | Cứu Dữ Liệu Linux Thiên Tân có thể phục hồi dữ liệu từ tất cả các thiết bị lưu trữ chạy trên hệ thống Linux, từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, đến các hệ thống Server phức tạp

Linux có hệ thống tập tin khác nhau bao gồm ReiserFS, ext2 và ext3. Với đầy đủ các thiết bị phòng Lab và kinh nghiệm làm việc trên hệ thống Linux. Hệ thống quản lý EXT hoàn toàn khác biệt với các định dạng của Windows như FAT và NTFS. Chúng tôi với những chuyên gia có khả năng can thiệp sâu vào thiết bị và trích xuất dữ liệu trên các hệ điều hành Linux

Các kỹ sư của chúng tôi sử dụng một phương pháp quét độc đáo, tự động nhận ra phân vùng bị mất, khối lượng, các tập tin và thư mục trên hệ điều hành Linux. Hỗ trợ các giao tiếp như USB / IDE / SATA / SCSI / SAS….

Với các lỗi chúng tôi thường can thiệp trên Linux như:
- Lost / Corrupted MBR
- Lost / Corrupted Super Block
- Lost / Corrupted Inode Table
- Deletion of Files & Folders
- Corruption in Root Directory
- Corrupt BGD (Block Group Descriptor)
- Bad sector, bad track 0, bad head
- Disk not recognize, not detect Bios
- Disk Clicking / sticking / scratching / freezing

Tỷ lệ dữ liệu cứu thành công tại Thiên Tân lên tới 95%. Khi dữ liệu/thiết bị không thể truy xuất chúng ta không nên cố gắng sử dụng các phần mềm hoặc cố can thiệp mà không chắc chắn những điều mình đang làm như vậy chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn (99% ổ cứng mà khách hàng tự bung ra không còn khả năng cứu được dữ liệu)

Hãy dừng sử dụng máy, thiết bị và liên hệ ngay với Thiên Tân để nhận được dịch vụ chuyên nghiệp