Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

Chuyên mục hỏi đáp

1.Ghost/Recover win bản quyền
   • Ban đầu máy tôi có 2, 3 phân vùng, nhưng sau khi ghost/recover windwos bản quyền xong máy còn 1 ổ C duy nhất. Vậy dữ liệu có lấy lại được không? 
TL: Nếu sau khi ghost mà máy chưa bị can thiệp hoặc tự chạy phần mềm thì Thiên Tân đảm bảo phục hồi 100% dữ liệu các phân vùng (trả máy về tình trạng trước khi ghost). Tấ cả đều có thể cứu từ xa (cứu qua mạng Internet, 3G…) 
   • Ghost nhầm windows vào phân vùng chứa dữ liệu có phục hồi được không? 
TL: Nếu ghost nhầm win vào phân vùng chứa dữ liệu thì khả năng phục hồi từ 40%-90% tùy từng trường hợp 

2. Hdd cháy board mạch Ổ cứng bị cháy, bốc khói có cứu được dữ liệu không?
 TL: Tất cả các hdd bị cháy ic, chipset, bốc khói… đều có khả năng cứu được toàn bộ dữ liệu 

3. Hdd chết cơ, không nhận Ổ cứng không nhận, chết cơ có cứu được dữ liệu? 
TL: - Hdd không nhận có rất nhiều nguyên nhân như: cháy, lỗi firmware, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor…Để xác định chính xác lỗi thì cần phải qua quá trình kiểm tra, 90% hdd bị chết không nhận đều có khả năng cứu được dữ liệu.

 4. Dữ liệu xóa, format… Tôi vô tình xóa, format vậy dữ liệu có khôi phục được? 
TL:Nếu dữ liệu bị xóa, format và không sử dụng máy hoặc làm thêm bất cứ gì thì đều có khả năng phục hồi lại .

5. Chi phí cứu dữ liệu Câu hỏi này được đặt ra với rất nhiều khách hàng khi bị mất dữ liệu. Tuy nhiên để trả lời cho câu hỏi này, Thiên Tân sẽ dựa vào các yếu tố sau để tính chi phí 
• Mức độ hư hỏng cũng như tình trạng dữ liệu bị mất của thiết bị?
• Dung lượng lưu trữ của thiết bị, dung lượng dữ liệu cần phục hồi? 
• Nhãn hiệu của thiết bị? Khi trả lời được tất cả những câu hỏi trên thì mới có thể đưa ra mức chi phí chính xác và tốt nhất cho từng trường hợp .

6. Thời gian cứu DL Tuỳ thuộc vào mức độ hư hỏng của thiết bị và sự mất mát của dữ liệu mới xác định được thời gian VD: ổ cứng 1TB bị mất dữ liệu, nhưng chưa có sự can thiệp của người sử dụng thì thời gian làm có thể trong vòng 5 phút, nhưng có những trường hợp ổ cứng chỉ 10g nhưng đã có sự can thiệp hoặc thiết bị không có sẵn để thay thế thì thời gian lên tới 10 ngày .

7. Bảo mật dữ liệu Toàn bộ thông tin về dữ liệu của khách hàng sau phục hồi sẽ được lưu trữ và bảo mật, Thiên Tân hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu dữ liệu của khách hàng bị sử dụng bởi 1 bên thứ 3. Hệ thống sẽ tự động xoá và ghi đè sau 7 ngày (tránh tình trạng dữ liệu bị mất lại)
Cuu Du Lieu Thiên Tân | Chuyên mục hỏi đáp 1.Ghost/Recover win bản quyền
   • Ban đầu máy tôi có 2, 3 phân vùng, nhưng sau khi ghost/recover windwos bản quyền xong máy còn 1 ổ C duy nhất. Vậy dữ liệu có lấy lại được không? 
TL: Nếu sau khi ghost mà máy chưa bị can thiệp hoặc tự chạy phần mềm thì Thiên Tân đảm bảo phục hồi 100% dữ liệu các phân vùng (trả máy về tình trạng trước khi ghost). Tấ cả đều có thể cứu từ xa (cứu qua mạng Internet, 3G…) 
   • Ghost nhầm windows vào phân vùng chứa dữ liệu có phục hồi được không? 
TL: Nếu ghost nhầm win vào phân vùng chứa dữ liệu thì khả năng phục hồi từ 40%-90% tùy từng trường hợp 

2. Hdd cháy board mạch Ổ cứng bị cháy, bốc khói có cứu được dữ liệu không?
 TL: Tất cả các hdd bị cháy ic, chipset, bốc khói… đều có khả năng cứu được toàn bộ dữ liệu 

3. Hdd chết cơ, không nhận Ổ cứng không nhận, chết cơ có cứu được dữ liệu? 
TL: - Hdd không nhận có rất nhiều nguyên nhân như: cháy, lỗi firmware, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor…Để xác định chính xác lỗi thì cần phải qua quá trình kiểm tra, 90% hdd bị chết không nhận đều có khả năng cứu được dữ liệu.

 4. Dữ liệu xóa, format… Tôi vô tình xóa, format vậy dữ liệu có khôi phục được? 
TL:Nếu dữ liệu bị xóa, format và không sử dụng máy hoặc làm thêm bất cứ gì thì đều có khả năng phục hồi lại .

5. Chi phí cứu dữ liệu Câu hỏi này được đặt ra với rất nhiều khách hàng khi bị mất dữ liệu. Tuy nhiên để trả lời cho câu hỏi này, Thiên Tân sẽ dựa vào các yếu tố sau để tính chi phí 
• Mức độ hư hỏng cũng như tình trạng dữ liệu bị mất của thiết bị?
• Dung lượng lưu trữ của thiết bị, dung lượng dữ liệu cần phục hồi? 
• Nhãn hiệu của thiết bị? Khi trả lời được tất cả những câu hỏi trên thì mới có thể đưa ra mức chi phí chính xác và tốt nhất cho từng trường hợp .

6. Thời gian cứu DL Tuỳ thuộc vào mức độ hư hỏng của thiết bị và sự mất mát của dữ liệu mới xác định được thời gian VD: ổ cứng 1TB bị mất dữ liệu, nhưng chưa có sự can thiệp của người sử dụng thì thời gian làm có thể trong vòng 5 phút, nhưng có những trường hợp ổ cứng chỉ 10g nhưng đã có sự can thiệp hoặc thiết bị không có sẵn để thay thế thì thời gian lên tới 10 ngày .

7. Bảo mật dữ liệu Toàn bộ thông tin về dữ liệu của khách hàng sau phục hồi sẽ được lưu trữ và bảo mật, Thiên Tân hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu dữ liệu của khách hàng bị sử dụng bởi 1 bên thứ 3. Hệ thống sẽ tự động xoá và ghi đè sau 7 ngày (tránh tình trạng dữ liệu bị mất lại)