Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

Cứu Dữ Liệu Server

Thiên Tân cung cấp dịch vụ cấp cứu dữ liệu Server chuyên nghiệp và nhanh chóng. Với những thiết bị và kinh nghiệm lâu năm chúng tôi đảm bảo tỷ lệ THÀNH CÔNG cao nhất tại Việt Nam hiện nay Thiên Tân hiện đang sở hữu rất nhiều các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho việc khôi phục dữ liệu cùng với những kỹ thuật viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và phục hồi dữ liệu SERVER.

  Thiên Tân luôn đảm bảo dữ liệu Raid Server của quý khách hàng sẽ được khôi phục đầy đủ trong mọi trường hợp lỗi về phần mềm cũng như về mặt vật lý. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi đã phát triển thành công các phương pháp phục hồi dữ liệu từ các hệ thống RAID và luôn khẳng định rằng có tới 95% các lỗi về Raid Server đều được khôi phục.

We offer
• Data recovery from any type RAID SERVER (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 etc.) 
• ANY OS (Windows, Mac, XFS, all Linux )
• ANY type of machine - eg. Dell, HP, IBM, Supermicro, custom systems, Snap servers

Specific failures on RAID systems that we can recover data from include: 
• Raid array/ Controller card failure 
• Controller card setup corrution 
• Accidental reconfiguration 
• Reformatted Raid partition 
• Server won’t boot 
• Rebuild failure 
• Damaged stripping 
• Multiple hard drive failure/offline/missing 
• Hardware conflicts 
• ….
Cuu Du Lieu Thiên Tân | Cứu Dữ Liệu Server Thiên Tân cung cấp dịch vụ cấp cứu dữ liệu Server chuyên nghiệp và nhanh chóng. Với những thiết bị và kinh nghiệm lâu năm chúng tôi đảm bảo tỷ lệ THÀNH CÔNG cao nhất tại Việt Nam hiện nay Thiên Tân hiện đang sở hữu rất nhiều các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho việc khôi phục dữ liệu cùng với những kỹ thuật viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và phục hồi dữ liệu SERVER.

  Thiên Tân luôn đảm bảo dữ liệu Raid Server của quý khách hàng sẽ được khôi phục đầy đủ trong mọi trường hợp lỗi về phần mềm cũng như về mặt vật lý. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi đã phát triển thành công các phương pháp phục hồi dữ liệu từ các hệ thống RAID và luôn khẳng định rằng có tới 95% các lỗi về Raid Server đều được khôi phục.

We offer
• Data recovery from any type RAID SERVER (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 etc.) 
• ANY OS (Windows, Mac, XFS, all Linux )
• ANY type of machine - eg. Dell, HP, IBM, Supermicro, custom systems, Snap servers

Specific failures on RAID systems that we can recover data from include: 
• Raid array/ Controller card failure 
• Controller card setup corrution 
• Accidental reconfiguration 
• Reformatted Raid partition 
• Server won’t boot 
• Rebuild failure 
• Damaged stripping 
• Multiple hard drive failure/offline/missing 
• Hardware conflicts 
• ….