Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu dữ liệu cho ngân hàng Agribank Ngày 25/12/2013

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu cho ngân hàng Agribank Ngày 25/12/2013 Cứu dữ liệu Hdd Samsung 320gb bị gõ đầu đọc cho Anh Hiếu Ngân hàng Agribank CN Củ Chi. Do dữ liệu quan trọng nên phía ngân hàng yêu cầu làm gấp. Thiên tân can thiệp đầu đọc và khôi phục hoàn tất dữ liệu trong vòng 8h Cứu dữ liệu Hdd Samsung 320gb bị gõ đầu đọc cho Anh Hiếu Ngân hàng Agribank CN Củ Chi. Do dữ liệu quan trọng nên phía ngân hàng yêu cầu làm gấp. Thiên tân can thiệp đầu đọc và khôi phục hoàn tất dữ liệu trong vòng 8h