Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu dữ liệu Seagate 160gb CT Thành An 25/12/2013

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu Seagate 160gb CT Thành An 25/12/2013 Cứu dữ liệu Hdd Seagate 160gb bị chết board cho Công ty TNHH Thành An (số 06 Tràng Thi - Hà Nội). Toàn bộ dữ liệu được khôi phục trong thời gian 1h Cứu dữ liệu Hdd Seagate 160gb bị chết board cho Công ty TNHH Thành An (số 06 Tràng Thi - Hà Nội). Toàn bộ dữ liệu được khôi phục trong thời gian 1h