Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu dữ liệu Công ty nệm Liên Á. Ngày 27/12/2013

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu Công ty nệm Liên Á. Ngày 27/12/2013 Cứu dữ liệu Hdd Hitachi 160gb Laptop cho Cty nệm Liên Á. Hdd trong tình trạng bad nặng, toàn bộ dữ liệu được khôi phục trong thời gian 4h Cứu dữ liệu Hdd Hitachi 160gb Laptop cho Cty nệm Liên Á. Hdd trong tình trạng bad nặng, toàn bộ dữ liệu được khôi phục trong thời gian 4h