Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Phục hồi dữ liệu laptop sony vaio recovery mất dữ liệu cho anh Khoa ngày 5/11/2015

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu laptop sony vaio recovery mất dữ liệu cho anh Khoa ngày 5/11/2015 Phục hồi dữ liệu laptop sony vaio cho anh Khoa – 0982 78 58 48. Anh khoa recovery nhưng chọn sai chế độ nên sau khi ghost xong chỉ còn lại 1 ổ duy nhất và dữ liệu ở ổ D mất hết.
Anh Khoa tiếp tục cài lại nhưng bị lỗi win. Thiên Tân nhận máy trong tình trạng win lỗi. Do anh Khoa chạy win7 nên không khó khăn gì trong việc phục hồi nguyên vẹn các ổ ban đầu.
chỉ sau hơn 30 phút toàn bộ dữ liệu của anh Khoa đã được phục hồi.
Phục hồi dữ liệu laptop sony vaio cho anh Khoa – 0982 78 58 48. Anh khoa recovery nhưng chọn sai chế độ nên sau khi ghost xong chỉ còn lại 1 ổ duy nhất và dữ liệu ở ổ D mất hết.
Anh Khoa tiếp tục cài lại nhưng bị lỗi win. Thiên Tân nhận máy trong tình trạng win lỗi. Do anh Khoa chạy win7 nên không khó khăn gì trong việc phục hồi nguyên vẹn các ổ ban đầu.
chỉ sau hơn 30 phút toàn bộ dữ liệu của anh Khoa đã được phục hồi.