Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 750GB bad đầu đọc cho anh Bình ngày 6/11/2015

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 750GB bad đầu đọc cho anh Bình ngày 6/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 750GB cho anh Bình – 0939 49 6330. Ổ cứng anh Bình bị bad 1 đầu đọc nên vẫn nhận trong bios nhưng không thể copy dữ liệu.
Thiên Tân dùng phần cứng để kiểm tra và xác định rõ đầu đọc số 1 (có 3 đầu đọc) bị bad. Dòng ổ western thường xuyên bị lỗi bad 1 trong số các đầu đọc. Trong tình huống này Thiên Tân sẽ không xuất file ngay vì những file đọc được và không đọc được sẽ gây khó khăn khi kiểm tra dữ liệu.
Thiên Tân tiến hành map image cho 2 đầu đọc còn nhận được, sau khi map xong Thiên Tân tiến hành vệ sinh và thay đầu đọc sau đó map cho đầu đọc số 1.
Sau khi image hoàn thành toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi mà không bị lỗi.
Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 750GB cho anh Bình – 0939 49 6330. Ổ cứng anh Bình bị bad 1 đầu đọc nên vẫn nhận trong bios nhưng không thể copy dữ liệu.
Thiên Tân dùng phần cứng để kiểm tra và xác định rõ đầu đọc số 1 (có 3 đầu đọc) bị bad. Dòng ổ western thường xuyên bị lỗi bad 1 trong số các đầu đọc. Trong tình huống này Thiên Tân sẽ không xuất file ngay vì những file đọc được và không đọc được sẽ gây khó khăn khi kiểm tra dữ liệu.
Thiên Tân tiến hành map image cho 2 đầu đọc còn nhận được, sau khi map xong Thiên Tân tiến hành vệ sinh và thay đầu đọc sau đó map cho đầu đọc số 1.
Sau khi image hoàn thành toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi mà không bị lỗi.