Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu dữ liệu box western 1TB bị mất dữ liệu do virus cho anh Huy ngày 7/11/2015

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu box western 1TB bị mất dữ liệu do virus cho anh Huy ngày 7/11/2015 Cứu dữ liệu box western 1TB cho anh Huy – 0908 700 512. Ổ cứng của anh Huy bị mất dữ liệu sau khi bị Virus và Check Disk.
Dữ liệu cần phục hồi là database của phần mềm kế toán. Toàn bộ file backup của anh Huy khoảng 20GB. Kiểm tra mã Hex của ổ cứng Thiên Tân xác định box 1TB của anh Huy được chia thành 4 ổ nhỏ.
Dữ liệu anh Huy cũng chưa xác định được nằm trong phân vùng nào nên Thiên Tân tiến hành quét toàn bộ ổ cứng trên Tool PC3K.
Sau khi xác định được phân vùng chứa dữ liệu Thiên Tân tiến hành map image cho phân vùng đó. Kết quả sau 1 ngày toàn bộ gần 30GB dữ liệu của anh Huy đã được phục hồi cả phần mềm, database, file backup.
Cứu dữ liệu box western 1TB cho anh Huy – 0908 700 512. Ổ cứng của anh Huy bị mất dữ liệu sau khi bị Virus và Check Disk.
Dữ liệu cần phục hồi là database của phần mềm kế toán. Toàn bộ file backup của anh Huy khoảng 20GB. Kiểm tra mã Hex của ổ cứng Thiên Tân xác định box 1TB của anh Huy được chia thành 4 ổ nhỏ.
Dữ liệu anh Huy cũng chưa xác định được nằm trong phân vùng nào nên Thiên Tân tiến hành quét toàn bộ ổ cứng trên Tool PC3K.
Sau khi xác định được phân vùng chứa dữ liệu Thiên Tân tiến hành map image cho phân vùng đó. Kết quả sau 1 ngày toàn bộ gần 30GB dữ liệu của anh Huy đã được phục hồi cả phần mềm, database, file backup.