Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho TAND huyện Châu Thành ngày 10/11/2015

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho TAND huyện Châu Thành ngày 10/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Bến Tre. 
Ổ cứng của TAND Châu Thành bị hư đầu đọc. Ổ western 500GB của TAND Châu Thành là dòng ổ mới, kỹ thuật thay đầu đọc và lựa chọn đầu đọc rất khác so với dòng ổ cũ. Thiên Tân luôn cập nhật Tool và kỹ thuật cứu dữ liệu mới nhất nên không khó khăn nhiều trong xử lý ổ cứng của TAND Châu Thành.
 Sau gần 1h lựa chọn đầu đọc và thay trong phòng sạch ổ cứng đã detect bằng tool DFL-DDP của Dolphin. quá trình phục hồi dữ liệu diễn ra trong vòng 3h với 50GB.
Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Bến Tre. 
Ổ cứng của TAND Châu Thành bị hư đầu đọc. Ổ western 500GB của TAND Châu Thành là dòng ổ mới, kỹ thuật thay đầu đọc và lựa chọn đầu đọc rất khác so với dòng ổ cũ. Thiên Tân luôn cập nhật Tool và kỹ thuật cứu dữ liệu mới nhất nên không khó khăn nhiều trong xử lý ổ cứng của TAND Châu Thành.
 Sau gần 1h lựa chọn đầu đọc và thay trong phòng sạch ổ cứng đã detect bằng tool DFL-DDP của Dolphin. quá trình phục hồi dữ liệu diễn ra trong vòng 3h với 50GB.