Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn_ Ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016. Ổ cứng của chị Hoàng Tuấn chứa dữ liệu kế toán, sau khi tham khảo trên mạng chị quyết định mang ổ cứng sang Thiên Tân. Chỉ sau 20p bung ổ cứng vệ sinh và thay đầu đọc, ổ cứng của Chị đã nhận, dữ liệu chị Tuấn cần chỉ hơn 30GB nên chỉ sau 1h toàn bộ dữ liệu cần thiết đã được phục hồi, chị Tuấn mang về Công ty tiếp tục sử dụng.

Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn
Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn
" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016

Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn_ Ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016. Ổ cứng của chị Hoàng Tuấn chứa dữ liệu kế toán, sau khi tham khảo trên mạng chị quyết định mang ổ cứng sang Thiên Tân. Chỉ sau 20p bung ổ cứng vệ sinh và thay đầu đọc, ổ cứng của Chị đã nhận, dữ liệu chị Tuấn cần chỉ hơn 30GB nên chỉ sau 1h toàn bộ dữ liệu cần thiết đã được phục hồi, chị Tuấn mang về Công ty tiếp tục sử dụng.

Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn
Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn

Cứu gấp dữ liệu trong vòng 1 giờ cho chị Hoàng Tuấn_ Ổ cứng Seagate 250Gb hư đầu đọc ngày 06/11/2016. Ổ cứng của chị Hoàng Tuấn chứa dữ liệu kế toán, sau khi tham khảo trên mạng chị quyết định mang ổ cứng sang Thiên Tân. Chỉ sau 20p bung ổ cứng vệ sinh và thay đầu đọc, ổ cứng của Chị đã nhận, dữ liệu chị Tuấn cần chỉ hơn 30GB nên chỉ sau 1h toàn bộ dữ liệu cần thiết đã được phục hồi, chị Tuấn mang về Công ty tiếp tục sử dụng.

Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn
Ổ cứng cần cứu dữ liệu của chị Tuấn