Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016. Thiên Tân dùng tool PC3000 để fix lỗi ổ cứng của anh Vũ, chỉ sau 5 phút ổ cứng đã detect, Thiên Tân kiểm tra bad sectornhưng số lượng không đáng kể nên xuất dữ liệu trực tiếp. Sau gần 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Vũ đã hoàn thành.

ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ
ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ
" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016. Thiên Tân dùng tool PC3000 để fix lỗi ổ cứng của anh Vũ, chỉ sau 5 phút ổ cứng đã detect, Thiên Tân kiểm tra bad sectornhưng số lượng không đáng kể nên xuất dữ liệu trực tiếp. Sau gần 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Vũ đã hoàn thành.

ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ
ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ

Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi firmware cho Anh Vũ 0936 416 06X Ngày 07/11/2016. Thiên Tân dùng tool PC3000 để fix lỗi ổ cứng của anh Vũ, chỉ sau 5 phút ổ cứng đã detect, Thiên Tân kiểm tra bad sectornhưng số lượng không đáng kể nên xuất dữ liệu trực tiếp. Sau gần 1 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Vũ đã hoàn thành.

ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ
ổ cứng cứu dữ liệu của anh Vũ