Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho Anh Sơn 0938 809 89X Ngày 08/11/2016. Ổ cứng của Anh Sơn khi cấp nguồn kêu lạch cạch rất lớn. Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra bề mặt mâm đĩa. Mâm đĩa không phát hiện vết trầy nào nên Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc.

Toàn bộ quá trình thay đầu đọc và cứu dữ liệu cho anh Sơn hết gần 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho anh Sơn 0938 809 89X ngày 8/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho anh Sơn 0938 809 89X ngày 8/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho anh Sơn 0938 809 89X ngày 8/11/2016

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho Anh Sơn 0938 809 89X Ngày 08/11/2016. Ổ cứng của Anh Sơn khi cấp nguồn kêu lạch cạch rất lớn. Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra bề mặt mâm đĩa. Mâm đĩa không phát hiện vết trầy nào nên Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc.

Toàn bộ quá trình thay đầu đọc và cứu dữ liệu cho anh Sơn hết gần 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Seagate 500GB cho Anh Sơn 0938 809 89X Ngày 08/11/2016. Ổ cứng của Anh Sơn khi cấp nguồn kêu lạch cạch rất lớn. Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra bề mặt mâm đĩa. Mâm đĩa không phát hiện vết trầy nào nên Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc.

Toàn bộ quá trình thay đầu đọc và cứu dữ liệu cho anh Sơn hết gần 1 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate