Cứu dữ liệu Box seagate 320GB hư đầu đọc cho Chị Thảo 0938 550 99X Ngày 08/11/2016. Chị Thảo được người quen giới thiệu tới Thiên Tân, sau khi kiểm tra ổ cứng có tiếng kêu lạch cạch, Thiên Tân xác định ổ cứng chết cơ nên tiến hành vệ sinh ổ đĩa và bung trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra mâm đĩa. Sau khi Thiên Tân soi kỹ bề mặt mâm đĩa không phát hiện trầy xước đã tiến hành thay đầu đọc cho ổ cứng chị Thảo. Toàn bộ dữ liệu của chị thảo được lấy lại hết sau hơn 1 ngày.

box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo

Box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo

" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu box seagate 320GB hư đầu đọc cho chị Thảo 0938 550 99X ngày 8/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Cứu dữ liệu box seagate 320GB hư đầu đọc cho chị Thảo 0938 550 99X ngày 8/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Cứu dữ liệu box seagate 320GB hư đầu đọc cho chị Thảo 0938 550 99X ngày 8/11/2016

Cứu dữ liệu Box seagate 320GB hư đầu đọc cho Chị Thảo 0938 550 99X Ngày 08/11/2016. Chị Thảo được người quen giới thiệu tới Thiên Tân, sau khi kiểm tra ổ cứng có tiếng kêu lạch cạch, Thiên Tân xác định ổ cứng chết cơ nên tiến hành vệ sinh ổ đĩa và bung trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra mâm đĩa. Sau khi Thiên Tân soi kỹ bề mặt mâm đĩa không phát hiện trầy xước đã tiến hành thay đầu đọc cho ổ cứng chị Thảo. Toàn bộ dữ liệu của chị thảo được lấy lại hết sau hơn 1 ngày.

box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo

Box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo

Cứu dữ liệu Box seagate 320GB hư đầu đọc cho Chị Thảo 0938 550 99X Ngày 08/11/2016. Chị Thảo được người quen giới thiệu tới Thiên Tân, sau khi kiểm tra ổ cứng có tiếng kêu lạch cạch, Thiên Tân xác định ổ cứng chết cơ nên tiến hành vệ sinh ổ đĩa và bung trong phòng sạch Class Clean Room 100 để kiểm tra mâm đĩa. Sau khi Thiên Tân soi kỹ bề mặt mâm đĩa không phát hiện trầy xước đã tiến hành thay đầu đọc cho ổ cứng chị Thảo. Toàn bộ dữ liệu của chị thảo được lấy lại hết sau hơn 1 ngày.

box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo

Box seagate 320GB cứu dữ liệu của chị Thảo