Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho chị Vân – 01279 386 86X Ngày 09/11/2016. Ổ cứng của chị vân bị rớt làm hư đầu đọc. Thiên Tân đã vệ sinh mâm đĩa và thay đầu đọc trong phòng sạch. Sau khi ổ cứng Detect qua tool PC3000 Thiên Tân tiến hành xuất dữ liệu, toàn bộ dữ liệu của chị Vân khoảng hơn 200GB.

Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân
Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân
" /> Thiên Tân Cuu Du Lieu | Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho Chị Vân ngày 09/11/2016

Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng

Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho Chị Vân ngày 09/11/2016

Thiên Tân Cuu Du Lieu | Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho Chị Vân ngày 09/11/2016

Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho chị Vân – 01279 386 86X Ngày 09/11/2016. Ổ cứng của chị vân bị rớt làm hư đầu đọc. Thiên Tân đã vệ sinh mâm đĩa và thay đầu đọc trong phòng sạch. Sau khi ổ cứng Detect qua tool PC3000 Thiên Tân tiến hành xuất dữ liệu, toàn bộ dữ liệu của chị Vân khoảng hơn 200GB.

Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân
Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân

Lấy lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Samsung 1TB hư đầu đọc cho chị Vân – 01279 386 86X Ngày 09/11/2016. Ổ cứng của chị vân bị rớt làm hư đầu đọc. Thiên Tân đã vệ sinh mâm đĩa và thay đầu đọc trong phòng sạch. Sau khi ổ cứng Detect qua tool PC3000 Thiên Tân tiến hành xuất dữ liệu, toàn bộ dữ liệu của chị Vân khoảng hơn 200GB.

Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân
Ổ cứng cứu dữ liệu của chị Vân