Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

21/02/2013

21/02/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu 2 Hdd SCSI 36gb chạy Raid 0 cho A.Duẩn - Văn phòng UBND tỉnh Kon tumCứu toàn bộ dữ liệu 2 Hdd SCSI 36gb chạy Raid 0 cho A.Duẩn - Gia Lai Cứu toàn bộ dữ liệu 2 Hdd SCSI 36gb chạy Raid 0 cho A.Duẩn - Văn phòng UBND tỉnh Kon tumCứu toàn bộ dữ liệu 2 Hdd SCSI 36gb chạy Raid 0 cho A.Duẩn - Gia Lai