Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

28/03/2013

28/03/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu Raid 5 x 3 hdd SAS 146g cho A. Nhựt - 0988087074 - Cty Harvey Nash - Lầu 10 toàn nhà E.Town 2- 364 Cộng Hòa Quận Tân Bình Cứu toàn bộ dữ liệu Raid 5 x 3 hdd SAS 146g cho A. Nhựt - 0988087074 - Cty Harvey Nash - Lầu 10 toàn nhà E.Town 2- 364 Cộng Hòa Quận Tân Bình