Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

11/2012

11/2012 Cứu toàn bộ dữ liệu Hdd SCSI 72.8gb cho Cty EINS Vina - 7A Thống Nhất - Sóng Thần 2 - Bình Dương. Hdd bị chết cơ Cứu toàn bộ dữ liệu Hdd SCSI 72.8gb cho Cty EINS Vina - 7A Thống Nhất - Sóng Thần 2 - Bình Dương. Hdd bị chết cơ