Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

09/2012

09/2012 Cứu toàn bộ dữ liệu Raid 1 cho Công ty KeyTech – Quận 10 (Cả 2 ổ cứng SCSI đều không nhận) Cứu toàn bộ dữ liệu Raid 1 cho Công ty KeyTech – Quận 10 (Cả 2 ổ cứng SCSI đều không nhận)