Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu Raid 0 cho HTV

Cứu dữ liệu Raid 0 cho HTV Anh Thành - 0903152646 Công tác tại Đài truyền hình HTV TP.HCM đem tới 2 Hdd SAS 73gb chạy Raid 0 với tình trạng 1 ổ không nhận. Bên trong chứa dữ liệu Database của phần mềm Libol và anh yêu cầu làm gấp. Thiên Tân tiến hành phân tích và thay đầu đọc trong phòng sạch. Sau 4h toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao lại cho HTV. Anh Thành - 0903152646 Công tác tại Đài truyền hình HTV TP.HCM đem tới 2 Hdd SAS 73gb chạy Raid 0 với tình trạng 1 ổ không nhận. Bên trong chứa dữ liệu Database của phần mềm Libol và anh yêu cầu làm gấp. Thiên Tân tiến hành phân tích và thay đầu đọc trong phòng sạch. Sau 4h toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao lại cho HTV.