Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu ổ SCSI bad nặng

Cứu dữ liệu ổ SCSI bad nặng Công ty CP kỹ thuật công trình Việt Nam (ĐC: Số 9- Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đt: (84-4) 37684454 liên hệ với Thiên Tân với tình trạng hdd Server SCSI 146gb không nhận bên trong chứa toàn bộ dữ liệu kế toán. Sau quá trình kiểm tra và phân tích file log thông qua mạng. Thiên Tân đã hướng dẫn khách hàng thao tác để thiết bị nhận lại, tuy nhiên hdd lại bị bad sector rất nhiều. Vì đây là dữ liệu kế toán nên khách hàng yêu cầu phải lấy lại được dữ liệu. Sau 6h làm việc cố gắng toàn bộ hơn 100gb dữ liệu đã được khôi phục 100% qua mạng Internet Công ty CP kỹ thuật công trình Việt Nam (ĐC: Số 9- Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đt: (84-4) 37684454 liên hệ với Thiên Tân với tình trạng hdd Server SCSI 146gb không nhận bên trong chứa toàn bộ dữ liệu kế toán. Sau quá trình kiểm tra và phân tích file log thông qua mạng. Thiên Tân đã hướng dẫn khách hàng thao tác để thiết bị nhận lại, tuy nhiên hdd lại bị bad sector rất nhiều. Vì đây là dữ liệu kế toán nên khách hàng yêu cầu phải lấy lại được dữ liệu. Sau 6h làm việc cố gắng toàn bộ hơn 100gb dữ liệu đã được khôi phục 100% qua mạng Internet