Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu Server Raid 0 cho Cty Thép Vina Kyoei

Cứu Dữ Liệu Server Raid 0 cho Cty Thép Vina Kyoei Anh Công - 0989018101 Công ty Thép Vina Kyoei (ĐC: KCN Phú Mỹ, H. Tân Thành, Vũng Tàu) liên hệ về tình trạng Server chạy Raid 0 với 5 hdd SAS 450gb bị mất dữ liệu do 02 hdd không nhận. Tiến hành phân tích 2 hdd không nhận thì 1 ổ bị chết đầu và 1 ổ bị bad (Với Raid 0 thì tất cả các ổ phải hoạt động mới có thể khôi phục được dữ liệu). Thiên Tân đã can thiệp đầu đọc và khôi phục toàn bộ gần 400gb dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong thời gian 40h làm việc Anh Công - 0989018101 Công ty Thép Vina Kyoei (ĐC: KCN Phú Mỹ, H. Tân Thành, Vũng Tàu) liên hệ về tình trạng Server chạy Raid 0 với 5 hdd SAS 450gb bị mất dữ liệu do 02 hdd không nhận. Tiến hành phân tích 2 hdd không nhận thì 1 ổ bị chết đầu và 1 ổ bị bad (Với Raid 0 thì tất cả các ổ phải hoạt động mới có thể khôi phục được dữ liệu). Thiên Tân đã can thiệp đầu đọc và khôi phục toàn bộ gần 400gb dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng trong thời gian 40h làm việc