Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu SCSI 73gb chết cơ

Cứu Dữ Liệu SCSI 73gb chết cơ Anh Lương - 0902881328 đem hdd SCSI 73gb với tình trạng chết cơ và hdd không nhận. Sau khi thay đầu đọc trong phòng sạch. Toàn bộ 60gb dữ liệu kế toán Cty anh đã được khôi phục và bàn giao trong thời gian 24h Anh Lương - 0902881328 đem hdd SCSI 73gb với tình trạng chết cơ và hdd không nhận. Sau khi thay đầu đọc trong phòng sạch. Toàn bộ 60gb dữ liệu kế toán Cty anh đã được khôi phục và bàn giao trong thời gian 24h