Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu SCSI 36g cho Trường CĐ Công Thương

Cứu Dữ Liệu SCSI 36g cho Trường CĐ Công Thương Ngày 08/05/2014. Cứu Dữ Liệu ổ cứng SCSI 36.4g bị chết motor cho A.Hùng - 0979089155 - Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương TP.HCM. Toàn bộ dữ liệu kế toán đã được khôi phục sau khi can thiệp motor và xuất dữ liệu trong 30h. Ngày 08/05/2014. Cứu Dữ Liệu ổ cứng SCSI 36.4g bị chết motor cho A.Hùng - 0979089155 - Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương TP.HCM. Toàn bộ dữ liệu kế toán đã được khôi phục sau khi can thiệp motor và xuất dữ liệu trong 30h.