Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

09/2012

09/2012 Cứu Database chạy Raid  0 cho Trường Đại Học Dược Hà Nội (dữ liệu đã bị ghi đè do cài windows) Cứu Database chạy Raid  0 cho Trường Đại Học Dược Hà Nội (dữ liệu đã bị ghi đè do cài windows)