Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu Server Compaq Raid 5 x 4 Hdd 36g

Cứu Dữ Liệu Server Compaq Raid 5 x 4 Hdd 36g Cứu dữ liệu Server Compaq ML530T chạy Raid 5 x 4 hdd 36gb cho Anh Tuấn - 0913918754 - Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng bưu chính viễn thông (DC: 345 Lý Thường Kiệt. F.9 Q.Tân Bình). Tình trạng server của anh Tuấn bị chết 2 ổ => mất cấu hình Raid. Sau quá trình can thiệp đầu đọc, toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã được bàn giao sau 3 ngày làm việc. Cứu dữ liệu Server Compaq ML530T chạy Raid 5 x 4 hdd 36gb cho Anh Tuấn - 0913918754 - Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng bưu chính viễn thông (DC: 345 Lý Thường Kiệt. F.9 Q.Tân Bình). Tình trạng server của anh Tuấn bị chết 2 ổ => mất cấu hình Raid. Sau quá trình can thiệp đầu đọc, toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã được bàn giao sau 3 ngày làm việc.