Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu Raid 0 x 3 hdd WD 4 TB.

Cứu Dữ Liệu Raid 0 x 3 hdd WD 4 TB. Cứu Dữ Liệu Raid 0 x 3 Hdd Western Digital 4 TB chạy MAC OS máy thiết kế cho A.Trí - 0907423789 - Công ty Truyền Thôn Ống Ngắm (Đc: 12D, Nguyễn Thức Đường, KP3, F.An Lạc, Q.Bình Tân). Tình trạng 1 ổ bị gõ đầu đọc, sau quá trình thay đầu đọc và map image 5 ngày. Toàn bộ dữ liệu hơn 5 TB đã được bàn giao cho khách hàng. Cứu Dữ Liệu Raid 0 x 3 Hdd Western Digital 4 TB chạy MAC OS máy thiết kế cho A.Trí - 0907423789 - Công ty Truyền Thôn Ống Ngắm (Đc: 12D, Nguyễn Thức Đường, KP3, F.An Lạc, Q.Bình Tân). Tình trạng 1 ổ bị gõ đầu đọc, sau quá trình thay đầu đọc và map image 5 ngày. Toàn bộ dữ liệu hơn 5 TB đã được bàn giao cho khách hàng.