Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

Cứu Dữ Liệu Raid 10 x 4 Hdd SAS 300g CT Siêu Sao

Cứu Dữ Liệu Raid 10 x 4 Hdd SAS 300g CT Siêu Sao Cứu Dữ Liệu Raid 10 x 4 Hdd SAS 300gb cho Công Ty trò chơi Siêu Sao (ĐC: 4/3 Đồ Sơn, F.4, Q.Tân Bình). Cty đem tới 4 Hdd SAS chạy Raid 10 với 02 hdd bị bad nặng trên cùng 1 mảng raid (Cty mô tả trước đó có đem đi vài nơi nhưng chờ hoài không có kết quả). Sau quá trình map image và build Raid, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục hoàn tất sau khoảng 20h làm việc Cứu Dữ Liệu Raid 10 x 4 Hdd SAS 300gb cho Công Ty trò chơi Siêu Sao (ĐC: 4/3 Đồ Sơn, F.4, Q.Tân Bình). Cty đem tới 4 Hdd SAS chạy Raid 10 với 02 hdd bị bad nặng trên cùng 1 mảng raid (Cty mô tả trước đó có đem đi vài nơi nhưng chờ hoài không có kết quả). Sau quá trình map image và build Raid, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục hoàn tất sau khoảng 20h làm việc