Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

09/2012

09/2012 Cứu Dữ Liệu Server Raid 0 với 5 ổ cứng Seagate 1.5TB (Dữ liệu cứu gần 5TB)cho A.Nam -  Trung tâm quảng cáo Đài Truyền Hình VN Cứu Dữ Liệu Server Raid 0 với 5 ổ cứng Seagate 1.5TB (Dữ liệu cứu gần 5TB)cho A.Nam -  Trung tâm quảng cáo Đài Truyền Hình VN