Cuu du lieu, phục hồi dữ liệu, cứu dữ liệu, phuc hoi du lieu

- chi tiết khách hàng cứu dữ liệu server

01/2013

01/2013 Cứu toàn bộ dữ liệu 2 ổ cứng WD 1TB chạy RAID 1 cho Công Ty CP QT Sư Tử Vàng - 166 Nguyễn Trãi Q1 Cứu toàn bộ dữ liệu 2 ổ cứng WD 1TB chạy RAID 1 cho Công Ty CP QT Sư Tử Vàng - 166 Nguyễn Trãi Q1